Poruka

Loading...

DD-E - Dimoodvodni demper

Informacije o proizvodu

Oznaka:
DD-E

 

Dimoodvodni demper služi za odvođenje dima pri pojavi požara u javnim objektima, i svuda gde postoji opasnost od ugrožavanja života usled gušenja: bolnice, hoteli, pozorišta, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, prostorije za sport i zabavu i slično. Odvođenjem dima postiže se sigurna evakuacija ljudi.

Osnovna prednost dimoodvodnog dempera u odnosu na klapnu za odimljavanje je u tome što njegovi pokretni delovi (lopatice) ne izlaze van okvira, pa se iza dempera mogu ugrađivati bilo koji distributivni elementi (npr. rešetke).

 

OZNAKA

DD – E – B x H

·         DD – dimoodvodni demper pravougaonog poprečnog preseka;

·         E – sa elektromotornim pokretačem;

·         B x H – dimenzije pravougaonog poprečnog preseka u mm.

Primer: DD-E (400×250) je dimoodvodni demper sa elektromotornim pokretačem, dimenzija 400 x 250 mm.

 

KARAKTERISTIKE

Dimoodvodni  demper ima sledeću konstrukciju:

·         Izrađen je od profilisanog pocinkovanog lima odgovarajuće debljine;

·         obrtni klizni elementi izrađeni su od bronze;

·         listovi dimoodvodnog dempera napravljeni su od pocinkovanog lima sa ispunom od negorivog materijala;

·         osovina na listovima dimoodvodnog dempera urađena je iz jednog dela sa obrađenim ležištem.

Proizvodimo dimoodvodne dempere isključivo u izvedbi sa elektromotornim pogonom.

Aktiviranje dimoodvodnog dempera se može vršiti ručno (TEST), ili preko požarne centrale. Otvaranje se vrši putem elektromotornog pokretača (230 V, 50 Hz), koji u sebi ima povratnu oprugu.

Dimoodvodni  demper je stalno pod naponom. Kod nestanka napona opruga otvara listove dempera koji ostaju u otvorenom položaju sve dok se napon ne vrati. Konstrukcija i namena motora je u potpunosti drugačija od protivpožarnih klapni.

Dimenzije dimoodvodnih dempera se kreću od 160 x 160 do 1500 x 800 mm.

U zavisnosti od mesta ugradnje i enterijera i želja investitora mogu se ugraditi i dodaci:

·         zaštitna mreža

·         produženo kućište

·         motor u posebnom kućištu

·         spoljna obrada – plastificiranje u boji po želji investitora.