Poruka

Loading...

JR(H-V)54(B-B+) - Pločasti rekuperatori efikasnosti do 65%

Informacije o proizvodu

Rekuperatori toplote efikasnosti do 65% u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi sa ili bez by-pass opcije i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa ukrštenim protokom vazduha i mogućnošću odabira pri poručivanju izvedbe, kao i rasporeda i mesta kružnih priključaka za kanale na kućištu. Uz odgovarajuću dodatnu opremu, rekuperator toplote može da se ugradi napolju na otvorenom i da se koristi za rekuperaciju rashlađenog vazduha.

 

Dodatna oprema:

·         UPRAVLJANJE

-          Nezavisna kontrola oba ventilatora (auto, ručno, tajmer)

-          Kontrola by-pass-a i indikatora zaprljanosti filtera

-          Električnog ili vodenog predgrejača i dogrejača

-          Zaštita od mržnjenja rekuperatora

-          Merenje nivoa CO2 ili vlage, temperature spoljnog i otpadnog vazduha

-          Priključak sa povezivanjem na MODBus BMS sistem

-          Kontrola aktuatora dempera svežeg i otpadnog vazduha

 

·         SENZORI

-          Senzor kvaliteta vazduha sa tajmerom (CO2)

-          Senzor vlažnosti vazduha sa tajmerom

-          Wi-Fi ruter

-          Displej

-          Presostati za filtere

 

·         MONTAŽA

-          Konektori, nosači, instalacioni ram

-          Protivkišna zaštita

-          Dupli sendvič panel

-          Automatski by-pass sa motorom

-          Dvoredi toplovodni grejač