Poruka

Loading...

HR - Pločasti rekuperatori efikasnosti do 75%

Informacije o proizvodu

Rekuperatori toplote efikasnosti do 75% u horizontalnoj izvedbi bez by-pass opcije i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa ukrštenim protokom vazduha. Svi priključci za kanale su kružnog oblika. Rekuperator toplote ne sme da se ugradi van objekta, niti da se koristi za rekuperaciju hlađenog vazduha.

 

Dodatna oprema:

·         UPRAVLJANJE

-          Kontrola ventilatora

-      Nezavisna kontrola oba ventilatora (auto i ručno)

-          Alarm za zamenu filtera

-          Termička zaštita motora

-          Električnog ili vodenog predgrejača i dogrejača

-          Zaštita od mržnjenja rekuperatora

-          Merenje nivoa CO2 ili vlage, temperature spoljnog i otpadnog vazduha

-          Priključak sa povezivanjem na MODBus BMS sistem

-          Kontrola aktuatora dempera svežeg i otpadnog vazduha

-          7 – dnevni program

 

·         SENZORI

-          Senzor kvaliteta vazduha sa tajmerom (CO2) zidni ili kanalski

-          Presostati za filtere

 

·         MONTAŽA

-          Električni grejači

-          Toplovodni grejači

-          Rezervni filteri klase G4