Poruka

Loading...

RDEH - Pravougaoni kanalski elektro grejači

Informacije o proizvodu

Elektro grejači se koristi za grejanje vazduha do temperature od 40 do 70°C u uslovima suve sredine koja nije eksplozivno ugrožena, a za ugradnju u kanale, klima-komore i klima-ormane. Pogodni su za korišćenje u postojećim sistemima klimatizacije zbog vrlo jednostavne ugradnje. Isporučuju se sa ili bez automatike – prema zahtevu  naručioca.  Proizvodimo elektro grejače u rasponu od 2 do 150 kW elektro snage.

 

Grejači se sastoje od orebrenih cevi u ramu od čeličnog lima. Kućište u kome je smešten ram sa grejnim elementima izrađeno je od lima. Kutija sa klemama za prikjučenje grejača na napon nalazi se spolja na kućištu i snabdevena je zavrtnjima za pritezanje i osiguranje kontakata u električnom smislu. Standardni električni priključak je 3x220V, 50Hz ili 3x380V, 50Hz.

 

Na zahtev korisnika, uz grejač se isporučuje i kompletan regulacioni krug za održavanje zadate temperature, koji se sastoji od radnog termostata, graničnog (zaštitnog) termostata, diferencijalnog presostata i komandnog elektro ormana sa stepenastim prekidačima. Moguća je isporuka automatike za održavanje konstantne temperature vazduha, kao i isporuka strujnog ventila za kontinualno vođenje temperature vazduha nakon elektro grejača.

 

Grejači kapaciteta do 5.000 m3/h opremljeni su jednim, a preko 5.000 m3/h sa dva sigurnosna termostata. Uz naručene elemente isporučujemo i presostat - vazdušni prekidač koji direktno kontroliše protok vazduha i ne dozvoljava da električni grejač radi ako ne postoji strujanje vazduha ili ono padne ispod dozvoljene vrednosti (kvar ventilatora, elektromotora ili kidanje kaiševa). Između diferencijalnog presostata i automatike se ugrađuje sklopka sa magnetnom špunlom. Prema tome, kako bi elektro grejač mogao da funkcioniše neophodno je da postoji određena brzina strujanja vazduha kroz grejač (preporuka minimum 1,5 m/s).