HCBB / HCBT

Zidni aksijalni ventilatori sa aluminijumskim lopaticama

Informacije o proizvodu

Aksijalni ventilatori sa aluminijumskim lopaticama, monofazni (model HCBB) ili trofazni (model HCBT), u izvedbi IP55/IP65, sa termičkom zaštitom (izuzev modela prečnika od 800 do 1000 mm).

Modeli prečnika 800, 900 i 1000 mm su sa motorima stepena zaštite IP55.

Radne temperature su od -40oC do +70oC. Izvuzev za modele prečnika od 800 do 1000 mm za koje je radna temperatura od -20oC do +40oC.

 

Motori ventilatora

U zavisnosti od modela, monofazni ili trofazni, sa 4 ili 6 polova.

Svi modeli su sa mogućnošću kontrole brzine preko autotransformatora, izuzev modela /4-630, B/710, T/4-710, T/800, T/900 i T/1000.

Modeli sa trofaznim motorima su sa kontrolom brzine pomoću frekventnog regulatora.

 

Na zahtev

Zaštita na usisu za modele 800 do 1000.

 

ATEX

Na zahtev, modeli u protiveksplozivnoj izvedbi u skladu sa ATEX direktivom, za trofazne modele.

- Motori IP55, klasa F

- ATEX vatrootporni gas:

U standardnoj verziji ATEX vatrootporni motori su bez termičke zaštite.

Ako se koriste sa pretvaračem frekvencije, u zahtevu se moraju navesti vatrootporni motori sa termičkom zaštitom PTC.

Za modele od 800 do 1000 mm

II 2G Ek d IIB T4

II 2G Ek d IIB + H2 T4 (sa Ex d IIC T4 motorom)

- ATEX povećana bezbednost-gas:

Osim modela HCBT / 4-250, HCBT / 6-355, HCBT / 6-400

Dostupan model HCBT / 6-400 sa motorom 230/400 V

Dostupni modeli do HCBT-1000

II 2G Ek e II T3

- ATEX Prašina:

U standardnoj verziji ATEX-a, ATEX motori za prašinu su bez termičke zaštite.

Ako se koriste sa pretvaračem frekvencije, ATEX motori za prašinu sa termičkom zaštitom tipa PTC moraju biti navedeni u zahtevu.

Za modele od 800 do 1000 mm

Suspendovane zapaljive čestice i elektro neprovodna prašina:

II 3D Ex tc IIIB T125oC

Elektro provodna prašina:

II 3D Ex tc IIIC T125oC (sa motorom IP65)

 

Radne temperature za ATEX verzije:

Od -20oC do + 55oC

modeli HCBT / 4-315 do HCBT / 4-710

modeli HCBT / 6-450 do HCBT 6-710

Od -20oC do + 40oC

model HCBT / 4-800 do 1000

model HCBT / 6-800 do 1000

Da biste odabrali HCBT ATEX, izbor izvršiti u software-u Easyvent. Električni podaci mogu se razlikovati za ATEX motore.

Pitanja o proizvodu (HCBB / HCBT - Zidni aksijalni ventilatori sa aluminijumskim lopaticama)

Postavite nam pitanje

Naš tim će Vas uskoro kontaktirati.
Loading...