Poruka

Loading...

ZIDNE “SNACK” EKO HAUBE - Ekonomična zidna hauba

Informacije o proizvodu

Ventilacione haube predstavljaju neizostavan deo svake savremene profesionalne kuhinje. Njihova najveća primena je u ugostiteljstvu. Haube se najčešće ugrađuju iznad opreme za pripremu hrane (termobloka) i koriste se za odvod para, mirisa i toplote.

 

Haube iznad opreme za pripremu hrane odsisavaju velike količine vazduha iz prostorije i izbacuju ga napolje, pri čemu izvučeni vazduh treba nadoknaditi svežim zagrejanim vazduhom. To znači da haube izvlače zagrejan vazduh, pri čemu korisnik mora, pored velikih ulaganja u haube i prateću opremu (ventilatore, kanalsku mrežu, itd) ulagati i u opremu za nadokadu vazduha u prostoriji. Pre svega se misli na ventilatore za ubacivanje vazduha, grejače za zagrevanje vazduha, kanalsku mrežu za ubacivanje vazduha itd. Takođe, korisnici profesionalnih kuhinja imaju velike eksploatacione troškove koji se ogledaju u potrebi za zagrevanje svežeg vazduha koji se ubacuje u prostoriju tokom zime, odnosno hlađenje svežeg vazduha tokom leta.

 

Osnovno pitanje koje se postavlja je kako smanjiti eksploatacione troškove ... Primenom ekonomičnih, odnosno takozvanih EKO hauba moguće je smanjiti količinu vazduha koju je potrebno ubaciti u prostoriju. Jedan deo svežeg netretiranog vazduha, u količini do 40-50% (u zavisnosti od tipa haube i protoka vazduha koji se izvlači) se ubacuje u samu haubu. Svež vazduh se ubacuje kroz otvore za ubacivanje u haubu, u smeru usisnog dela haube (ka filterima za izvlačenje vazduha), što rezultira indukcijom i podpritiskom velike usisne snage otpadnog vazduha. U poređenju sa klasičnim haubama moguće je uštedeti do 50% energije potrebne za grejanje, odnosno hlađenje svežeg vazduha koji se ubacuje u prostoriju.

 

Sve haube se proizvode od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika AISI304 ili AISI430. Na zahtev kupca je moguće izraditi haube i od drugih materijala, kao i u svim dimenzijama.

 

Koristeći kalkulator možete odrediti cenu haube prema zahtevanim karakteristikama.

 

Na sve haube se ugrađuju nosači za vešanje haube, osim ako kupac ne zahteva drugačiji način kačenja haube.

 

Broj i dimenzije otvora za priključenje haube na kanalsku mrežu za izvlačenje i ubacivanje vazduha zavisi od dimenzija haube, tipa haube, kao i zahtevanog protoka vazduha koji je potrebno izvući iz haube. Na priključcima haube moguće je ugraditi i ručne dempere za regulaciju protoka vazduha po priključcima haube.

 

Sve haube se izrađuju sa nosačima za metalne filtere za izdvajanje masnoća. Moguća je i isporuka haube zajedno sa filterima.

 

Preporuka je da se u haube ugradi osvetljenje. Ugradnja je moguća na zahtev kupca.

Sve haube se standardno izrađuju sa slavinicom za odliv skupljenih masnoća. Moguća je ugradnja posudice za sakupljanje masti na zahtev kupca.

 

Haube do dužine 4.000 mm se proizvode iz jednog dela, a preko se proizvode iz dva ili više delova, radi lakšeg transporta, unošenja u prostoriju u koju se montiraju, kao i zbog ograničenja samog proizvodnog procesa. Na kupcu je da proveri da li kroz raspoložive dimenzije otvora hauba sa traženim dimenzijama za izradu može da prođe (vrata, prozor ili otvor u zidu). Naknadne reklamacije vezane za ovaj problem ne prihvatamo.

 

Kod svih EKO hauba preporuka je da se ugradi rotirajući usmerivač mlaza dovodnog (svežeg) vazduha. Postoji mogućnost izrade EKO haube bez rotirajućih usmerivača, kod koje je mlaz dovodnog vazduha pod uglom 90o vertikalno naniže, odnosno po uglom 45o, a prema zahtevu kupca.