Poruka

Loading...

BTC - Račva 90 centrična

Informacije o proizvodu

Izrađena je od pocinkovanog lima, centrična, presovano sedlo.