AIR EXCELLENT

Sistem za distribuciju vazduha

Informacije o proizvodu

Program Air Excellent predstavlja cevi, razvodne kutije i distributivne elemente izrađene od visokokvalitetne polietilenske plastike namenjene za razvod vazduha centralnih ventilacionih sistema u stambenim i poslovnim prostorima. Sistemski elementi poseduju sertifikate o antistatičnosti i antibakterijskim svojstvima, pri čemu nisu izrađeni od reciklirane plastike. Ovako izrađen ventilacioni sistem objekta doprinosi boljem kvalitetu vazduha u zatvorenim prostorima.

Air Excellent sistem ima nekoliko komponenti:

·         Polufleksibilni kanali (u izvedbi kružni ili polukružni-pljosnati)

·         Kompletna paleta spojnih elemenata i dodatne opreme, uključujući čvrsta kolena, spojnice, zaptivne prstenove, adaptere za distributivne elemente itd.

·         Razvodne kutije sa različitim brojem i dimenzijama priključaka

·         Ventili i rešetke za dovod i izvlačenje vazduha

 

Instalacija sistema je veoma jednostavna. Ventilaciona jedinica je povezana sa razvodnim kutijama pomoću izolovanih kanala i prigušivača, a polufleksibilnim kanalima se vazduh razvodi do prostorija, sa ubacivanjem u boravišne prostorije i izvlačenjem ustajalog, vlažnosg vazduha iz kupatila, kuhinja i sl. Dodatni elementi omogućavaju nepropusno povezivanje bez upotrebe lepljive trake, fiksiranje polukrutog kanala na pod, vešanje na plafone, blaga kolena oko prepreka i po potrebi oštra horizontalna i vertikalna kolena.

Protok vazduha u svakom kanalskom razvodu se definiše pomoću ograničavača protoka vazduha na razvodnoj kutiji. Za određivanje broja prstenova koji treba da se iseku iz ograničivača protoka vazduha koristi se programski konfigurator.

Najbitnije karakteristike i prednosti primene sistema Air Excellent:

·         Glatka unutrašnja površina za dugoročno čist ventilacioni sistem

·         Antistatička i antibakterijska unutrašnja površina kanala sa sertifikatom

·         Jednostavna montaža

·         Kompletan asortiman dodatne opreme

·         Brzo puštanje u rad i precizna kontrola količina vazduha korišćenjem ograničivača protoka

·         Čvrsta spoljna površina za otpornost i zaštitu na gradilištu prilikom montaže

·         Primena u sistemima ventilacije kuća, stambenih objekata i manjih poslovnih objekata

 

Razvodne kutije:

Razvodna kutija je važan deo sistema za distribuciju vazduha. Ona kontroliše protok vazduha kroz kanale unutar sistema. Da bi se kontrolisao protok vazduha po kanalu, na priključcima kanala na razvodnoj kutiji postavljeni su podesivi ograničavači protoka vazduha.

Karakteristike i prednosti razvodnih kutija:

·         Vrhunske performanse sistema zbog malog pada pritiska

·         6, 8, 12, 16 ili 24 cevnih priključaka za sve moguće instalacije

·         Eliminisanje prenosa zvuka između prostorija kao i buke od rekuperatora

·         Mogućnosti povezivanja velikog broja kanala sa EPDM zaptivnim prstenom

·         Jednostavno čišćenje sistema i preuređivanje ograničenja protoka vazduha po kanalima (prilikom renoviranja prostora)

 

Air Excellent sistem ima 6 različitih dimenzija:

Vrsta kanala

Dimenzije [mm]

Protok vazduha [m3/h]*

Polukružni

50x100 mm

33

Polukružni

50x140 mm

45

Polukružni

60x130 mm

58

Kružni

DN63

23

Kružni

DN75

34

Kružni

DN90

48

* određeno prema brzini strujanja vazduha od 3 m/s

Pitanja o proizvodu (AIR EXCELLENT - Sistem za distribuciju vazduha)

Postavite nam pitanje

Naš tim će Vas uskoro kontaktirati.
Loading...